Norsk Bergverksmuseums og støtteforeningen Sølvverkets Venner

Allerede i 1912 begynte innsamling av mineralstuffer og historisk gruveutstyr, først til en utstilling for feiring av 100 årsdagen for grunnloven i 1914 og senere for feiring av Sølvverkets 300 års jubileum i 1923.

Stiger Bjarne Sannes foreslo i 1937 at det skulle lages et sølvverksmuseum basert på disse samlingene i den gamle smeltehytta på Kongsberg.

Fra driftsåret 39/40 til 46/47 ble det brukt ca. 5000 kr pr. år på museets innretninger, i løpet av disse årene museet Norges best utstyrte bergtekniske museum. Museet ble åpnet for publikum i 1945.

Driften i Kongens gruve sluttet helt i 1943 og her stod et komplett gruveanlegg. Direktør Sherdal bestemte at alle maskiner og innretninger i stollnivå skulle fredes og etter Sølvverkets nedleggelse ble hele dette anlegget overført til museet.

I tillegg har bygninger i Saggrenda og på Sachsen blitt overført til museet.

I begynnelsen av 50 årene forsøkte myntmesteren ved Den Kongelige Mynt å få overført den gamle smeltehytten til Mynten. Bjarne Sannes kjempet en iherdig kamp for å beholde bygningen for museet. Den 5. mars 1951 ble Sølvverkets Venner stiftet for å sikre at museet ble værende i den gamle smeltehytten.

Siden har Sølvverket Venner støttet museet, dessuten driver foreningen med informasjonsformidling om kulturlandskapet Kongsberg Sølvverk. Foreningen arrangerer turer og setter opp informasjonstavler i gruveåsen og gir ut bøker og hefter som forteller om Sølvverkets 333 års historie.

Sølvverkets Venner har ca. 900 medlemmer, det koster 150 kr i året å være medlem av Sølvverkets Venner, medlemskap gir gratis adgang til Bergverksmuseet.